Ellenőrizhető képviselői munka

3.JPGAz önkormányzati képviselők a ma egyhangúlag elfogadott előterjesztésem alapján a Kispest újságban és a kispest.hu internetes oldalon közzétehetik az éves beszámolójukat.

Fontos, hogy Kispest lakói könnyen tudjanak tájékozódni az értük dolgozó képviselők munkájáról, lássák, hogy hol és milyen módon tudják a képviselő munkáját befolyásolni, támogatni.
A javaslatomnak megfelelően, ebben a tájékozódásban fog segíteni Kispest Önkormányzata.

 

 

 

Az előterjesztés szövege:

 

Varga Attila

önkormányzati képviselő

pm_parbeszed_magyarorszagert_logo.jpg

Tárgy:

az önkormányzati képviselők évi beszámolási kötelezettségével kapcsolatos intézkedések

ELőTERJESZTÉS

a Budapest XIX. ker. Kispest  Önkormányzat 2016. január 21-i képviselő-testületi ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) számos változást hozott a korábbi a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (Ötv.) rögzítettekhez képest. Többek között új kötelezettségeket írt elő a képviselők részére. Ilyen új kötelezettségként rögzítve lett, hogy

Mötv. 32.§ (2) bekezdés

  1. k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

A tájékoztatási kötelezettség végrehajtására értelemszerűen az önkormányzat által fenntartott – éppen a tájékoztatásra szolgáló – felületek a legalkalmasabbak: az önkormányzati újság és az önkormányzat honlapja.

Javaslom ezért, hogy a kerületi képviselőknek ezeken a felületeken biztosítsunk helyet, hogy az éves beszámolójukat közzé tegyék, így a kerület lakossága, a választópolgárok ezeket meg tudják találni, el tudják olvasni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kispest Önkormányzata úgy határoz, hogy

1.

Kispest Önkormányzata hivatalos és nyilvános honlapján (kispest.hu web oldalán) helyet ad a képviselők éves beszámolójának. A képviselők által elektronikus úton elküldött beszámolókat a honlapon nyilvánosságra hozza könnyen elérhető, kereshető formában  a képviselőtestület bemutatására szolgáló al-oldalon az egyes képviselőknél.

Határidő: 201. február 29.

Felelős: Polgármester

2.

A Kispest újságban évente egy alkalommal minden képviselőnek helyet biztosít arra, hogy éves beszámolási kötelezettségének eleget tegyen negyed oldal terjedelemben.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Polgármester  1. Felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a képviselő-testület és szervei szervezeti és rnüködésí szabályzatáról szóló rendelet módosítását, a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének az előző határozatokban foglaltak szerinti lehetőségéről. Határidő a képviselő-testület elé terjesztésre: 2ül6. április 30. Felelős: Polgármester

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy támogassa javaslataimat!

Budapest, 2016. január 4.

Varga Attila

Budapest XIX. kerületi képviselő