Szociális rendelet bizottsági tárgyalása

szocialis_rendelet.jpgA személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról alkotandó rendelettervezetet mára elkészítette az a munkacsoport, aminek tagja lehettem és ma a Szociális és Lakásügyi Bizottság tárgyalta.

A rendelet tervezetet a Bizottság hét egyhangú igennel elfogadta és a testületnek elfogadásra ajánlotta. Ezt követően döntöttünk a szociális ügyekben keletkezett fellebbezésekről.

Az ülés végén egy alapos felkészülést igénylő, várhatóan hat hónap múlva tárgyalandó feladatunkra hívtam fel a Bizottság figyelmét. Ez a téma a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó feladatokat meghatározó 19. kerületi Szolgáltatási Koncepció.