Társadalmi részvételt!

Biztosítjuk az érintettek számára a döntésekben a lehető
legközvetlenebb beleszólást, ugyanis a széles körű részvétel
az önrendelkezés és a demokrácia valódi kultúráját
teremti meg.
 
  • Részvételi költségvetést, ahol az önkormányzat egybizonyos költségvetési összeg tervezését megnyitja a közösség előtt. Független moderátor által levezetett lakossági fórum dönti el, mire fordítódjék ez a keret – majd a lakosok ellenőrzik a tervek megvalósulását.
  • Szomszédsági kerekasztalokat összetartozó Telepeink (pl. Bókay-telep, Alacska-telep) területén, hogy a lakossági problémák valóban eljussanak a döntéshozókhoz, vagy a lakosság döntsön maga: részvételi költségvetéssel, helyi népszavazásokkal.
  • Transzparens önkormányzatot, zárt önkormányzati ülések betiltását, könnyebb hozzáférést az információkhoz, átlátható, nyilvános könyvelést, függetlenek bevonását döntéshozatalba - így kisebb a lehetőség a korrupcióra.