Jövőbarát oktatást, kertvárosbarát nevelést!

Gyermekeink jövőjét és életük sikerességét csak korszerű iskolák, motivált pedagógusok, valamint 21. századi műveltséget adó pedagógiai programok garantálják. A nevelés kulcsa kell legyen a közösséghez és a lakóhelyhez kötődés, valamint a társadalmi szolidaritás megteremtése.
 
  • Több teret a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, iskolák közti európai együttműködésre! Megteremtjük a kiváló kerületi iskolák és pedagógusok emelt szintű támogatási rendszerét.
  • A jelenlegi öko-iskolai hálózat megerősítése, környezettudatos életmódra nevelést, az alapvetően fontos demokrácia és közgazdasági alapismeretek átadását, kerületünk történetének feldolgozását a tanterven belül!
  • A civil-önkéntes szervezetek megerősítése, újak létrehozásának támogatása: ők ápolják-szépítik Telepeinket, gondoskodnak kertvárosunk szociális biztonságáról.