9 nap a demokráciáért

Helyi véleménynyilvánítás

A véleménynyilvánítás szabadsága a legalapvetőbb emberi jogaink egyike, a szólásszabadság része. Az ókori római kifejezés a felszólalás lehetőségét, az „elégedetlen morgolódáshoz” való jogot jelentette a nép számára. Ha a Fidesz-KDNP által elfogadott önkormányzati törvény hatályba lép a helyi véleményformálás csatornái egyetlen párt, egyetlen gondolat ellenőrzése alá kerülnek, hiszen az indulásnál és később a választási rendszer aránytalansága miatt a szavazásnál is szinte ellehetetleníti az eltérő véleményt, akár kritikát megfogalmazó civil szervezeteket, társadalmi kezdeményezéseket és ellenzéki pártokat. A nemzeti együttműködés a Fidesz-KDNP számára azt jelenti, hogy csak olyan pártok és szervezetek nyilváníthatják ki a véleményüket az ország és saját településük dolgairól, akik mindenben osztják a legnagyobb kormánypárt elképzeléseit. Kilenc napunk maradt arra, hogy megvédjük a vélemények és nézőpontok sokszínűségét, hogy megvédjük a helyi véleménynyilvánítás szabadságát.

 

Sportszerűség a közéletben

A fair play szellemisége nem csak a sport világában, hanem egy civilizált társadalomban az élet minden területén követendő norma kell, hogy legyen. És bár a mögöttünk hagyott húsz évben erre a politika kevés példát szolgáltatott mégis fontos, hogy a sportszerűség visszatérjen a törvényhozásba és helyi képviselőtestületekbe egyaránt és megkerülhetetlen része legyen annak a politikai kultúrának, amely a valódi együttműködést keresi és nem a másként gondolkodók kiszorításán fáradozik. A Fidesz-KDNP által elfogadott törvény egyoldalúan, politikai és szakmai egyeztetés nélkül, drasztikusan avatkozott be a helyi képviselőtestületek összetételét meghatározó szabályozásba. A kormánypártok szerint a demokrácia egy olyan játék kell, hogy legyen, ahol egyedül ők hozzák a szabályokat, ők jelölhetik ki a bírót, a pálya egésze a feleannyi játékossal játszó ellenfél felé lejt, a meccsre pedig saját nézőket hozhatnak. Kilenc napunk maradt arra, hogy a veszélyes játékot űző kormánypártokat visszatereljük a józan ész útjára és kiálljunk azért, hogy a sportszerűség, a fair play szelleme visszatérjen a közéletbe és ne tűnjön el a politika lomtárában.

Egymás meghallgatása

Európa demokratikus országaiban a konszenzus keresése, az együttműködés, a közös pontok megtalálása nem pusztán politikai gesztus vagy jól felfogott érdek, hanem alapvető, automatikus, ösztönös viselkedés, amely a közélet működésének és működtetésének szerves része. Az egyeztetési kötelezettség elvét nem pusztán jogszabályok írják elő, hanem az egymásra odafigyelő, egymást meghallgató politikai pártok, civil szervezetek és szakmai érdekképviseletek magukra nézve is kötelezőnek fogadják el. Példátlan arroganciáról és a nemzeti együttműködés kitűzött céljaink totális tagadásáról tanúskodik a Fidesz-KDNP önkormányzati törvénye, amelyet egyeztetés nélkül, az érintett szakmai, civil és politikai szervezetek bevonása nélkül hoztak meg. Kilenc napunk maradt arra, hogy megvédjük az egyeztetés és együttműködés demokratikus hagyományait.

Átlátható helyi döntéshozatal

A politika becsületét, a döntéshozókba vetett bizalmat vissza kell szerezni. A hatalom sáncain belül lévők a közösség érdekeire hivatkozva sok esetben háttéralkukkal, mutyizással hozzák meg önös érdekeiknek megfelelő döntéseiket, miközben a polgárokat információs vákuumban tartják. Olyan országos és helyi döntéshozatali eljárásokat akarunk, amely során a polgárok lehetőséget kapnak arra, hogy ellenőrizék a hatalmat, átlássák a döntési folyamatokat. A Fidesz-KDNP önkormányzati törvénye azt a célt is szolgálja, hogy a lehető legkevesebben a lehető legkevesebb információval rendelkezzenek a meghozott döntésekről. A helyi demokrácia akkor lehet erős, ha világnézetre való tekintet nélkül a helyi képviselőtestületekben a politikai paletta valamennyi szereplője, szakmai és civil szervezetek képviselői biztosítják a túlhatalomra törekvő kormánypárt döntései fölötti ellenőrzést. Kilenc napunk maradt arra, hogy a civil szervezetek, ellenzéki pártok képében megerősítsük azokat az ellensúlyozó, ellenőrző erőket, amelyek a nyilvánosság tájékoztatásával átláthatóságra és korrektségre kényszeríthetik a helyi döntéshozás csúcsain majd helyet foglaló Döbrögik világát.

Állampolgári részvétel

Meg kell nyitni a politikai teret az állampolgári részvétel számára. A helyi döntéshozók elemi érdeke, hogy a határozatokat végre is hajtsák. Ez csak akkor lehetséges, ha a kezdeményezések a polgároktól erednek és a megvalósítás a közösség minden tagjának érdeke. A tudatosság, az eljárások ismerete, az érdekérvényesítő képesség kifejlesztése nem csak az egyén, a kis- és nagyobb közösség érdeke, hanem a jó állam működésének is alapfeltétele. A Fidesz-KDNP javaslata bedugaszolja, valósággal eltorlaszolja az állampolgárok helyi döntéshozatalban való részvételének csatornáit. Az önkormányzat a lokális problémák megoldásának terepe, ezért nem kiszorítani, épp ellenkezőleg: erősíteni kell az adott település, településrész problémáit legjobban ismerő, az ott élő emberek demokratikus részvételéből épülő társadalmi kezdeményezéseket, civil szervezeteket. Kilenc napunk maradt arra, hogy kifejezzük tiltakozásunkat és kiálljunk az aktív, tudatos választópolgárok közügyekben való részvételi jogáért!

Fékek és ellensúlyok

A hatalommegosztás felvilágosodás korabeli elvének alkalmazása, a fékek és ellensúlyok beépítése a demokratikus intézményrendszer működésébe a modern, polgári demokráciák születése óta a döntéshozók egyik legfontosabb célkitűzése, törekvése. Mit jelent ez a mindennapokban? Olyan kormányt, amely nem saját magát ellenőrzi, hanem a parlamentnek felelős. Olyan kiegyensúlyozott igazságszolgáltatást, amely nem függ az aktuális politikai széljárástó és döntéseiben kizárólag a törvények betűjét és szellemét követi. Olyan helyi döntéshozatalt, olyan önkormányzatokat, amelyek ellenőrzik és kontrollálják a központi kormányzati törekvéseket, de amelyek maguk is elszámolással tartoznak ellenzéküknek és választóiknak. A Fidesz-KDNP törvénye ezt az évszázadokon átívelő demokratikus hagyományt veti el, rúgja fel azzal, hogy eleve ellehetetleníti a civil szervezetek, ellenzéki pártok részvételét a helyi döntéshozatalban. Kilenc napunk maradt arra, hogy a demokrácia tartópilléreit jelentő fékek és ellensúlyok működő rendszerét megerősítsük és értésére adjuk a kormányoldalnak, hogy Magyarország polgárai nem kérnek a Fidesz-KDNP pártállami módszereiből, az ellenőrizhetetlen, kiegyensúlyozhatatlan kormányzati túlhatalomból.

Civil kontroll

A különböző testületek működése – legyen az bármilyen jól szabályozott – mindig akad működési zavar, legyen az a tárgy hiányos ismerete vagy az egyéni szimpátia miatt. A tárgyat jól ismerő, senkinek el nem kötelezett polgári kontroll elengedhetetlen. A civil kontroll nem csak döntéshozókat óvja a hibázástól, hanem erősíti az együttműködést a testületek és az emberek, a helyiek és az országos intézmények között. A Fidesz-KDNP törvénye a civilek kritikus és sokszínű hangját némítaná el azért, hogy kontroll nélkül, magyarázat és elszámoltatási kötelezettség nélkül kormányozhasson. Kilenc napunk maradt arra, hogy megvédjük a civil társadalom képviselőit, a sokszínű véleménynyilvánítást biztosító alternatív, környezetvédelmi, városvédelmi, szociális civil szervezeteket, társadalmi kezdeményezéseket és szakmai érdekképviseleteket attól, hogy kiszoruljanak a helyi döntéshozatalból és ne tudják ellátni társadalmi küldetésüket a döntéshozók felügyeletét, a sokszínű, sok nézőpontú civil vélemények és értékek artikulációját.

Közbizalom

A közbizalom szintje valamennyi politikai szereplővel és intézménnyel szemben immár tartósan a mélyponton van. Ezt a Fidesz-KDNP azzal kívánja tovább fokozni, hogy olyan törvényt hoz, amely kikapcsolja a közbizalom biztosításnak legfontosabb garanciáit a helyi döntéshozatalból. A közbizalom visszaállításnak legfontosabb eleme, ha tágítjuk és nem szűkítjük azt a kört, akiknek lehetősége van ellenőrizni a választott tisztségviselőinket. A kormány mégis pont az ellenkezőjére készül. Rácsapja az ajtót azokra, akik erősíthetnék a közbizalmat. A Fidesz-KDNP rövid távú hatalmi érdekeit ugyan jól szolgálja a megszavazott önkormányzati törvény, de ha a kormányzó párt így folytatja a kétharmados támogatottsága tiszavirág életű lesz. Kérdés, hogy ezek után lesz esélye bármelyik más politikai erőnek, hogy elnyerje a választók őszinte bizalmát? Ez a törvény alkalmatlan arra, hogy visszanyerje az elvesztett közbizalmat, sőt még jobban erodálja az emberek hitét abban, hogy bízhatnak a képviselőikben, az önkormányzatban, a helyi intézményekben. Kilenc napunk maradt arra, hogy megmutassuk: vannak még olyanok, akik hisznek a demokráciában, a hatalmat nem saját politikai oligarchia kiépítésre használják, hanem vissza akarják szerezni az állampolgárok demokratikus intézményrendszerbe és a döntéshozókba vetett bizalmát!